Display 1 - 20 of 50 conferences

สัมมนาหัวข้อ Scaling up Wind Energy in Thailand: Current Status and Future Directions

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 30 August 2023
 • 09.00-16.15 น.
 • MR 209 D, 2nd. Floor

บรรยายไทย/ English

Organised by:

จัดโดย สมาคมพลังงานลม ประเทศไทย

The National Energy Policy Council (NEPC) recently announced an increase in the Renewable Energy (RE) scheme to 3.66 GW, including 1 GW of wind energy, in alignment with the 2018 Power Development Plan (PDP 2018). The Thai Wind Energy Association (ThaiWEA) played a critical role in navigating the complexities and untangling the wind energy quota. The conference will examine the implications of this announcement on Thailand's energy mix and the challenges to achieving these targets.

The conference will discuss the upcoming Power Development Plan (PDP) 2022, which is expected to provide a roadmap for Thailand's energy sector for the next 20 years, including ambitious renewable energy targets. The conference will examine the potential direction of PDP 2022 and the opportunities and challenges for Thailand's renewable energy sector.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Ms. Janjira Email: [email protected] Tel 02 821-5755

Speakers & Moderator

Peilei Zheng

R&D Project Manager

John Lee

General Manager, Asia & Africa Markets

Vincent Ding

Account Director, Asia

Peter Lundberg

Executive Directer

Waron Sanguanwongwan

Vice president of Thai Wind Energy Association

Arthit Vechakij

Vice president of Federation of Thai Industries

Kamonthip Ma-oon

Director

Isares Phamornniyom

President of Thai Wind Energy Association

Watcharapong Khemkaew

Vice president of Thai wind Energy Association

Arthit Vechakij

Vice president of Federation of Thai Industries

The 19th Renewable Energy Asia International Conference “The Role of Private Sector in Carbon Neutrality Transition in ASEAN”

Free Seminar
 • 30 August 2023
 • 10.30-16.10 Hrs.

Conducted in English with Simultaneous Interpretation

Organised by:

For more information, please contact Ms. Kaweeporn Anansuphasak Tel. +66 036 0500 Ext. 751 Email: [email protected]

Speakers & Moderator

Digital Transformation in Auto-parts Industry

ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย
 • 30 August 2023
 • 13.00 -16.15 น.
 • MR208C

บรรยายไทย

หากท่านมีคำถามว่า

-DX คืออะไร?
-ทำ Industry 4.0 จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้อย่างไร?
-อยากทำ Digital Transformarion แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร?
-BOI สนับสนุนเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมจริงหรือ และอย่างไร?
ท่านควรจะไปฟังสัมมนานี้….

✅️✅️ งานสัมมนา "Digital Transformation in Auto-parts Industry ด้วยการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมฯ และ BOI" ✅️✅️
จัดโดยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

Speakers & Moderator

คุณสมพล ธนาดำรงค์ศักดิ์

นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

คุณกฤษฎา เวชวิทยาขลัง

ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการลงทุน 4

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

ประธานคณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรม

และพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

สัมมนาหัวข้อ การใช้กลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกตลาด สนับสนุนการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ในระดับองค์กร

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 30 August 2023
 • 13.00-16.30 น.
 • MR 210C, 2nd. Fl.

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

Speakers & Moderator

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คุณอโณทัย สังข์ทอง

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คุณศุภชัย โชติวิทยาธารากร นิติกร

(ผู้จัดการ) หน่วยกฎหมาย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คุณวรารัตน์ ชะอุ่มเครือ

ผู้จัดการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สัมมนาหัวข้อ นาโนเทคโนโลยีสำหรับกิจการเซลล์แสงอาทิตย์ และเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 30 August 2023
 • 13.15-16.00 น.
 • MR 208 B, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวศศินี วัชรพุทธ โทร 097 243 3349 อีเมล [email protected]  หรือ [email protected]

Speakers & Moderator

ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

รศ.ดร พงศกร กาญจนบุษย์

รศ.ดร.พิพัฒธ์ เรือนคำ

ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ สวทช

ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว (ผู้ดำเนินรายการ)

สัมมนาหัวข้อ โครงการ RE มีแหล่งเงินทุนได้ แบบไม่ง้อแบงค์ Alternative Funders for Renewable Energy Projects

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 30 August 2023
 • 13.30-16.30 Hrs.
 • MR 209 AB, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย สมาคมการค้าพลังงานขยะ

คุณเคยไหม ที่มีโครงการดี ๆ ในมือ แต่ยังหานักลงทุนไม่ได้   สัมมนานี้ได้รวมแหล่งเงินทุนต่างประเทศ ที่ต้องการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นทุนจีน ทุนยุโรป หรือแม้แต่ทุนในอากาศ (Cloud Funding)  เจ้าของโครงการ หรือ ผู้พัฒนาโครงการ ที่สนใจจะหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม นอกเหนือจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่สนใจที่จะให้นักลงทุนเข้ามาดำเนินกิจการ (Merge & Acquisition)  สามารถเข้ามารับฟังแนวทางการดำเนินการ และจะมีการสรุปเป็นภาษาไทยในกรณีวิทยากรเป็นชาวต่างชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข อีมเล [email protected] โทรศัพท์  02-2411839

Speakers & Moderator

Ms. Hong Sin Qwek

Acting Chairman, CEO, Founder

บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Ms. Kang Sena

สำนักงานพาณิชย์เกาหลี (KOTRA)

คุณศรีนาริน พราวพงษ์ไพบูลย์

ผู้จัดการด้านการลงทุน

Climate Fund Manager

คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข (ผู้ดำเนินรายการ)

เลขานุการ

สมาคมการค้าพลังงานขยะ

Mr. Matteo Molena

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดีพี คลีน เท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

นายกสมาคม

สมาคมการค้าพลังงานขยะ

คุณสุภาภรณ์ แสงตระกูลเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ไพรม์ จำกัด

8th International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2023) Shaping the Future of Electric Vehicle Ecosystem

 • 30 August 2023
 • 13.30-16.30 Hrs.
 • MR 110, 1st. Floor

Conducted in English

Organised by:

For more information, please Dr. Montira Watcharasukarn,Conference Secretary Email: [email protected] or Tel: +66 (0) 86-390-3339

 

Speakers & Moderator

Mr. Narit Therdsteerasukdi

Secretary General

Thailand Board of Investment (BOI)

Mr. Krisda Utamote

President

Electric Vehicle Association of Thailand

Mr.Vivek Vaidya

Associate Partner Mobility Practice

Frost & Sullivan

Ms. Kimberly Roseberry

Economic Affairs Officer

Energy Division, UNESCAP

Mr. Jongman Kang

Mayor

Yeonggwang-gun City, Korea

Dr. Nuwong Chollacoop

Renewable Energy and Energy Efficiency Research

Team(ENTEC) Leader

Ms. Yeonju Jeong

Associate Programme Management Officer

United Nations Environment Programme (UNEP)

THAILAND CONNEXT 2023: ConneXt for Smart City and Data Center

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 08.30-16.00 น.
 • MR208AB, 2nd Floor

บรรยายไทย

ขนาดตลาดเมืองอัจฉริยะทั่วโลกมีมูลค่า 511.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 และคาดว่าจะสูงถึง 1,024.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 เพิ่มขึ้นที่ CAGR 14.9% ระหว่างปี 2565 ถึง 2570 การเติบโตของตลาดได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นสำหรับเมืองอัจฉริยะ ความคิดริเริ่มของเมือง การขยายตัวของเมืองทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เพิ่มขึ้น เช่น โครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์, 5G, ศูนย์ข้อมูล, คลาวด์คอมพิวติ้ง, เทคโนโลยี IoT และระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณยุคลมาศ อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์ 02 038 0500 ต่อ 353

Speakers & Moderator

คุณนฤชา ฤชุพันธุ์

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ดร. ภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.ไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์

รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร

โครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บมจ. ทีโอที

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

ประธานกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ดร.กมล เอื้อชินกุล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การวิเคราะห์ของเสียอันตรายเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR207, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475 

Speakers & Moderator

นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายสุทธิสาร แก้วคราม

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาววิจิตรา ประสมทอง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ เก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย และแนวโน้มข้อกำหนดใหม่ตามแนวทางการจัดเก็บสากล

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00 - 15.00 น.
 • MR209 CD, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

นายจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์

ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ เรื่อง การอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการรับแจ้งข้อเท็จเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 (วอ./อก.32)

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00-12.00 น.
 • MR 111, 1st Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

Speakers & Moderator

คุณทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณกรณ์พิรา แก้วฉิมพลี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์

วิศวกรชำนาญการ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 2

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณวิชชุดา ฤกษ์สงเคราะห์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณจณัญญา อ่อนศรี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาหัวข้อ Finding Waste and Loss for Kaizen

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00-12.00 น.
 • MR 208C, 2nd Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิตตินันท์/ คุณสุบรรณ์ โทร 02-258-0320-5 # 1916,1923 หรืออีเมล [email protected]

Speakers & Moderator

คุณภูรินทร์ คุณมงคล

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

สัมมนาหัวข้อ ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (Challenges and Opportunities in Renewable Energy Industry Development)

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00-16.00 น.
 • MR 210 AB, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

Speakers & Moderator

คุณนที สิทธิประศาสน์

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100)

คุณอาทิตย์ เวชกิจ

กรรมการ

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100)

ดร.เสกสรรค์ พรหมนิช

รองประธานด้านอนุรักษ์พลังงาน และGrid Modernization

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

คุณผจญ ศรีบุญเรือง

รองประธาน ด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร

กรรมการบริษัท กรีนเอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด

ดร.สุภ ไวศยารัทธ์

Executive Vice President

Super Energy Group-Country Director Vietnam

คุณสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง (ผู้ดำเนินรายการ)

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์ (ผู้ดำเนินรายการ)

เลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

ด้านพลังงาน

ดร.เสกสรรค์ พรหมนิช

รองประธาน ด้านไบโอฟูเอล

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

ดร.ธนา ศรชำนิ

ผู้จัดการ สถาบันนวัตกรรม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สัมมนาหัวข้อ มาตรวิทยาเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00-16.00 น.
 • MR 210C, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

การบรรยายเรื่อง "การสอบเทียบ EMC เพื่อสนับสนุนการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล" และ "การสอบเทียบเครื่องมือวัดฝุ่น PM2.5 ชนิด light scattering แบบเคลื่อนที่ขนาดเล็ก" โดยผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณสร้อยอารดา อินทรพรหม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206, 4228 และ 4213

Speakers & Moderator

ดร.ศริญญา ปะสะกวี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร.พัชรพล กอกิตรัตนกุล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

5th Water Forum “Strengthening Water and Environment Management in Asia Pacific through Green Technologies and Partnerships”

 • 31 August 2023
 • 09.00-16.15 น.
 • MR 110, 1st Fl.

Conducted in English

Organised by:

For more information, please contact Ms. Theeranan Karnchanachongkon Tel. 02 036 0510 or Email: [email protected]

Speakers & Moderator

Mr. George Butler

International Finance Corporation (IFC)

under World Bank Group

Mr. Piriya Uraiwong

Chief Technical Advisor

United Nations Development Programme Thailand

Asst. Prof. Piyatida Ruangrassamee, Ph.D.

Department of Water Resource Engineering

Chulalongkorn University, Thailand

Mr. Roger Pung

Sales Director,-APAC

Water Technology Product, The Netherlands

2nd ASIA URBAN ENERGY ASSEMBLY: Supporting the Energy Transition in the Asia-Pacific

Free Seminar
 • 31 August - 1 September 2023
 • 09.00-16.30 hrs.
 • MR 211, 2nd. Floor

Conducted in English

Organised by:

Speakers & Moderator

Ms. Aysha Al Shriem

Chief A&SS Officer, Sustainability Lead

Qatar Cool

Eloi PIEL

Director of Market Intelligence

Euroheat & Power

Adrian Lim Hock Heng

General Manager

KJ Engineering

Emanuele Bianco

Program Officer

International Renewable Energy Agency (IRENA)

Oscar Loza Duran

Group Head Business Development, Sales & Offering

Management, BECIS

Rana Yusuf Nasir

Vice Chairman Board of Expert, Indonesian Society

for Energy Conservation & Efficiency (MASKEEI)

Dr. Sopon Pornchokchai

President

International Real Estate Federation Thailand(FIA)

Lars Hummelmose

Managing Director

Danish Board pf District Heating (DBDH)

Anderson Alves

United Nations Environment

Mikael Jakobsson

President

Asia Pacific Urban Energy Association (APUEA)

The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023): Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy

Free Seminar
 • 31 August 2023
 • 09.00-17.00 Hrs.
 • MR 109 CD, 1st. Floor

Conducted in English

Organised by:

Organized by Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute 

For more information, please contact Ms. Kaweeporn Anansuphasak at Tel: 0 2036 0500 ext.751 or email: [email protected]

Speakers & Moderator

TISTR International Conference on Air Pollutions, Perspective, Prediction, Prevention and Control

Free Seminar
 • 31 August 2023
 • 09.30-16.15 Hrs.
 • MR 103, 1st Floor

Conducted in English

Organised by:

Organized by Thailand Institute of Scientific and Technological Research

As the world’s population increases, natural resources are consumed accordingly to support human activities and lead to damage to the environment. One of the most concerns nowadays is climate change and air pollution, especially in urban areas.
Particulate matter, especially PM 2.5 PM 2.5 is generated primarily from combustion including open fireplaces, car engines, and coal- or natural coal-fired power plants. It is harmful ingredient in polluted air which has the greatest impact on human health as its size is small enough to bypass human lungs and can even penetrate the bloodstream. People living in high PM 2.5 level, has more heart attacks, depressed lung function, worse asthma, and overall die younger. Statistics show that air pollution is responsible for more than 7 million deaths annually.
Like other regions, ASEAN is also facing PM 2.5 problem. Each member establishes their own policy, strategy option, regulatory mechanisms, and good practices to tackle this problem. However, this problem still exists and challenges to eradicate. In this regard, it is a good opportunity for AESAN to share their knowledge and to explore each another country from policy to practices and seek cross-border collaboration to solve the problem through TISTR International Conference on Air Pollutions, Perspective, Prediction, Prevention and Control.

 

Speakers & Moderator

Asst. Prof. Dr. Ekbordin Winijkul

School of Environment, Resources, and Development

AIT

Dr. Pratip Vongbandit

Deputy Governor, R&D for Sustainable Development

TISTR

Dr. Chutima Eamchotchawalit

Governor

TISTR

Dr. Preeti Soni

Head, APCTT

ESCAP

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และแนวทางการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพเครื่องจักร

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 10.00 - 12.00 น.
 • MR206, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศเครื่องจักร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายพรชัย จิรโสภณ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นางสาวณัฐฐาน์ เรืองกิตติ์วารี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงการเร่งรัดการจดทะเบียน

เครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สัมมนาหัวข้อ สร้างแต้มต่ออุตสาหกรรมไทยด้วย ESG

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 10.00-12.00 น.
 • MR 209A, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณกิตติมา ถาวรชีพ Tel: (662) 6195500 ต่อ 584 หรือ อีเมล [email protected]

Speakers & Moderator

คุณอุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษาส่วนการจัดการธุรกิจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Display 1 - 20 of 50 conferences
Display 1 - 7 of 7 conferences

สัมมนาหัวข้อ Scaling up Wind Energy in Thailand: Current Status and Future Directions

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 30 August 2023
 • 09.00-16.15 น.
 • MR 209 D, 2nd. Floor

บรรยายไทย/ English

Organised by:

จัดโดย สมาคมพลังงานลม ประเทศไทย

The National Energy Policy Council (NEPC) recently announced an increase in the Renewable Energy (RE) scheme to 3.66 GW, including 1 GW of wind energy, in alignment with the 2018 Power Development Plan (PDP 2018). The Thai Wind Energy Association (ThaiWEA) played a critical role in navigating the complexities and untangling the wind energy quota. The conference will examine the implications of this announcement on Thailand's energy mix and the challenges to achieving these targets.

The conference will discuss the upcoming Power Development Plan (PDP) 2022, which is expected to provide a roadmap for Thailand's energy sector for the next 20 years, including ambitious renewable energy targets. The conference will examine the potential direction of PDP 2022 and the opportunities and challenges for Thailand's renewable energy sector.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Ms. Janjira Email: [email protected] Tel 02 821-5755

Speakers & Moderator

Peilei Zheng

R&D Project Manager

John Lee

General Manager, Asia & Africa Markets

Vincent Ding

Account Director, Asia

Peter Lundberg

Executive Directer

Waron Sanguanwongwan

Vice president of Thai Wind Energy Association

Arthit Vechakij

Vice president of Federation of Thai Industries

Kamonthip Ma-oon

Director

Isares Phamornniyom

President of Thai Wind Energy Association

Watcharapong Khemkaew

Vice president of Thai wind Energy Association

Arthit Vechakij

Vice president of Federation of Thai Industries

The 19th Renewable Energy Asia International Conference “The Role of Private Sector in Carbon Neutrality Transition in ASEAN”

Free Seminar
 • 30 August 2023
 • 10.30-16.10 Hrs.

Conducted in English with Simultaneous Interpretation

Organised by:

For more information, please contact Ms. Kaweeporn Anansuphasak Tel. +66 036 0500 Ext. 751 Email: [email protected]

Speakers & Moderator

Digital Transformation in Auto-parts Industry

ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย
 • 30 August 2023
 • 13.00 -16.15 น.
 • MR208C

บรรยายไทย

หากท่านมีคำถามว่า

-DX คืออะไร?
-ทำ Industry 4.0 จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้อย่างไร?
-อยากทำ Digital Transformarion แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร?
-BOI สนับสนุนเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมจริงหรือ และอย่างไร?
ท่านควรจะไปฟังสัมมนานี้….

✅️✅️ งานสัมมนา "Digital Transformation in Auto-parts Industry ด้วยการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมฯ และ BOI" ✅️✅️
จัดโดยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

Speakers & Moderator

คุณสมพล ธนาดำรงค์ศักดิ์

นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

คุณกฤษฎา เวชวิทยาขลัง

ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการลงทุน 4

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์

ประธานคณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรม

และพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

สัมมนาหัวข้อ การใช้กลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกตลาด สนับสนุนการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ในระดับองค์กร

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 30 August 2023
 • 13.00-16.30 น.
 • MR 210C, 2nd. Fl.

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

Speakers & Moderator

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คุณอโณทัย สังข์ทอง

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คุณศุภชัย โชติวิทยาธารากร นิติกร

(ผู้จัดการ) หน่วยกฎหมาย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คุณวรารัตน์ ชะอุ่มเครือ

ผู้จัดการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สัมมนาหัวข้อ นาโนเทคโนโลยีสำหรับกิจการเซลล์แสงอาทิตย์ และเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 30 August 2023
 • 13.15-16.00 น.
 • MR 208 B, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวศศินี วัชรพุทธ โทร 097 243 3349 อีเมล [email protected]  หรือ [email protected]

Speakers & Moderator

ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

รศ.ดร พงศกร กาญจนบุษย์

รศ.ดร.พิพัฒธ์ เรือนคำ

ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ สวทช

ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว (ผู้ดำเนินรายการ)

สัมมนาหัวข้อ โครงการ RE มีแหล่งเงินทุนได้ แบบไม่ง้อแบงค์ Alternative Funders for Renewable Energy Projects

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 30 August 2023
 • 13.30-16.30 Hrs.
 • MR 209 AB, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย สมาคมการค้าพลังงานขยะ

คุณเคยไหม ที่มีโครงการดี ๆ ในมือ แต่ยังหานักลงทุนไม่ได้   สัมมนานี้ได้รวมแหล่งเงินทุนต่างประเทศ ที่ต้องการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นทุนจีน ทุนยุโรป หรือแม้แต่ทุนในอากาศ (Cloud Funding)  เจ้าของโครงการ หรือ ผู้พัฒนาโครงการ ที่สนใจจะหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม นอกเหนือจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่สนใจที่จะให้นักลงทุนเข้ามาดำเนินกิจการ (Merge & Acquisition)  สามารถเข้ามารับฟังแนวทางการดำเนินการ และจะมีการสรุปเป็นภาษาไทยในกรณีวิทยากรเป็นชาวต่างชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข อีมเล [email protected] โทรศัพท์  02-2411839

Speakers & Moderator

Ms. Hong Sin Qwek

Acting Chairman, CEO, Founder

บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Ms. Kang Sena

สำนักงานพาณิชย์เกาหลี (KOTRA)

คุณศรีนาริน พราวพงษ์ไพบูลย์

ผู้จัดการด้านการลงทุน

Climate Fund Manager

คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข (ผู้ดำเนินรายการ)

เลขานุการ

สมาคมการค้าพลังงานขยะ

Mr. Matteo Molena

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดีพี คลีน เท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

นายกสมาคม

สมาคมการค้าพลังงานขยะ

คุณสุภาภรณ์ แสงตระกูลเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ไพรม์ จำกัด

8th International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2023) Shaping the Future of Electric Vehicle Ecosystem

 • 30 August 2023
 • 13.30-16.30 Hrs.
 • MR 110, 1st. Floor

Conducted in English

Organised by:

For more information, please Dr. Montira Watcharasukarn,Conference Secretary Email: [email protected] or Tel: +66 (0) 86-390-3339

 

Speakers & Moderator

Mr. Narit Therdsteerasukdi

Secretary General

Thailand Board of Investment (BOI)

Mr. Krisda Utamote

President

Electric Vehicle Association of Thailand

Mr.Vivek Vaidya

Associate Partner Mobility Practice

Frost & Sullivan

Ms. Kimberly Roseberry

Economic Affairs Officer

Energy Division, UNESCAP

Mr. Jongman Kang

Mayor

Yeonggwang-gun City, Korea

Dr. Nuwong Chollacoop

Renewable Energy and Energy Efficiency Research

Team(ENTEC) Leader

Ms. Yeonju Jeong

Associate Programme Management Officer

United Nations Environment Programme (UNEP)

Display 1 - 7 of 7 conferences
Display 1 - 20 of 24 conferences

THAILAND CONNEXT 2023: ConneXt for Smart City and Data Center

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 08.30-16.00 น.
 • MR208AB, 2nd Floor

บรรยายไทย

ขนาดตลาดเมืองอัจฉริยะทั่วโลกมีมูลค่า 511.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 และคาดว่าจะสูงถึง 1,024.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 เพิ่มขึ้นที่ CAGR 14.9% ระหว่างปี 2565 ถึง 2570 การเติบโตของตลาดได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นสำหรับเมืองอัจฉริยะ ความคิดริเริ่มของเมือง การขยายตัวของเมืองทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เพิ่มขึ้น เช่น โครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์, 5G, ศูนย์ข้อมูล, คลาวด์คอมพิวติ้ง, เทคโนโลยี IoT และระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณยุคลมาศ อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์ 02 038 0500 ต่อ 353

Speakers & Moderator

คุณนฤชา ฤชุพันธุ์

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ดร. ภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.ไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์

รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร

โครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บมจ. ทีโอที

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

ประธานกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ดร.กมล เอื้อชินกุล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การวิเคราะห์ของเสียอันตรายเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR207, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475 

Speakers & Moderator

นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายสุทธิสาร แก้วคราม

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาววิจิตรา ประสมทอง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ เก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย และแนวโน้มข้อกำหนดใหม่ตามแนวทางการจัดเก็บสากล

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00 - 15.00 น.
 • MR209 CD, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

นายจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์

ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สัมมนาหัวข้อ Finding Waste and Loss for Kaizen

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00-12.00 น.
 • MR 208C, 2nd Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิตตินันท์/ คุณสุบรรณ์ โทร 02-258-0320-5 # 1916,1923 หรืออีเมล [email protected]

Speakers & Moderator

คุณภูรินทร์ คุณมงคล

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ เรื่อง การอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการรับแจ้งข้อเท็จเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 (วอ./อก.32)

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00-12.00 น.
 • MR 111, 1st Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

Speakers & Moderator

คุณทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณกรณ์พิรา แก้วฉิมพลี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์

วิศวกรชำนาญการ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย 2

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณวิชชุดา ฤกษ์สงเคราะห์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณจณัญญา อ่อนศรี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาหัวข้อ ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (Challenges and Opportunities in Renewable Energy Industry Development)

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00-16.00 น.
 • MR 210 AB, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

Speakers & Moderator

คุณนที สิทธิประศาสน์

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100)

คุณอาทิตย์ เวชกิจ

กรรมการ

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100)

ดร.เสกสรรค์ พรหมนิช

รองประธานด้านอนุรักษ์พลังงาน และGrid Modernization

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

คุณผจญ ศรีบุญเรือง

รองประธาน ด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร

กรรมการบริษัท กรีนเอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด

ดร.สุภ ไวศยารัทธ์

Executive Vice President

Super Energy Group-Country Director Vietnam

คุณสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง (ผู้ดำเนินรายการ)

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์ (ผู้ดำเนินรายการ)

เลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

ด้านพลังงาน

ดร.เสกสรรค์ พรหมนิช

รองประธาน ด้านไบโอฟูเอล

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

ดร.ธนา ศรชำนิ

ผู้จัดการ สถาบันนวัตกรรม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สัมมนาหัวข้อ มาตรวิทยาเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 09.00-16.00 น.
 • MR 210C, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

การบรรยายเรื่อง "การสอบเทียบ EMC เพื่อสนับสนุนการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล" และ "การสอบเทียบเครื่องมือวัดฝุ่น PM2.5 ชนิด light scattering แบบเคลื่อนที่ขนาดเล็ก" โดยผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณสร้อยอารดา อินทรพรหม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206, 4228 และ 4213

Speakers & Moderator

ดร.ศริญญา ปะสะกวี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร.พัชรพล กอกิตรัตนกุล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

5th Water Forum “Strengthening Water and Environment Management in Asia Pacific through Green Technologies and Partnerships”

 • 31 August 2023
 • 09.00-16.15 น.
 • MR 110, 1st Fl.

Conducted in English

Organised by:

For more information, please contact Ms. Theeranan Karnchanachongkon Tel. 02 036 0510 or Email: [email protected]

Speakers & Moderator

Mr. George Butler

International Finance Corporation (IFC)

under World Bank Group

Mr. Piriya Uraiwong

Chief Technical Advisor

United Nations Development Programme Thailand

Asst. Prof. Piyatida Ruangrassamee, Ph.D.

Department of Water Resource Engineering

Chulalongkorn University, Thailand

Mr. Roger Pung

Sales Director,-APAC

Water Technology Product, The Netherlands

2nd ASIA URBAN ENERGY ASSEMBLY: Supporting the Energy Transition in the Asia-Pacific

Free Seminar
 • 31 August - 1 September 2023
 • 09.00-16.30 hrs.
 • MR 211, 2nd. Floor

Conducted in English

Organised by:

Speakers & Moderator

Ms. Aysha Al Shriem

Chief A&SS Officer, Sustainability Lead

Qatar Cool

Eloi PIEL

Director of Market Intelligence

Euroheat & Power

Adrian Lim Hock Heng

General Manager

KJ Engineering

Emanuele Bianco

Program Officer

International Renewable Energy Agency (IRENA)

Oscar Loza Duran

Group Head Business Development, Sales & Offering

Management, BECIS

Rana Yusuf Nasir

Vice Chairman Board of Expert, Indonesian Society

for Energy Conservation & Efficiency (MASKEEI)

Dr. Sopon Pornchokchai

President

International Real Estate Federation Thailand(FIA)

Lars Hummelmose

Managing Director

Danish Board pf District Heating (DBDH)

Anderson Alves

United Nations Environment

Mikael Jakobsson

President

Asia Pacific Urban Energy Association (APUEA)

The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023): Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy

Free Seminar
 • 31 August 2023
 • 09.00-17.00 Hrs.
 • MR 109 CD, 1st. Floor

Conducted in English

Organised by:

Organized by Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute 

For more information, please contact Ms. Kaweeporn Anansuphasak at Tel: 0 2036 0500 ext.751 or email: [email protected]

Speakers & Moderator

TISTR International Conference on Air Pollutions, Perspective, Prediction, Prevention and Control

Free Seminar
 • 31 August 2023
 • 09.30-16.15 Hrs.
 • MR 103, 1st Floor

Conducted in English

Organised by:

Organized by Thailand Institute of Scientific and Technological Research

As the world’s population increases, natural resources are consumed accordingly to support human activities and lead to damage to the environment. One of the most concerns nowadays is climate change and air pollution, especially in urban areas.
Particulate matter, especially PM 2.5 PM 2.5 is generated primarily from combustion including open fireplaces, car engines, and coal- or natural coal-fired power plants. It is harmful ingredient in polluted air which has the greatest impact on human health as its size is small enough to bypass human lungs and can even penetrate the bloodstream. People living in high PM 2.5 level, has more heart attacks, depressed lung function, worse asthma, and overall die younger. Statistics show that air pollution is responsible for more than 7 million deaths annually.
Like other regions, ASEAN is also facing PM 2.5 problem. Each member establishes their own policy, strategy option, regulatory mechanisms, and good practices to tackle this problem. However, this problem still exists and challenges to eradicate. In this regard, it is a good opportunity for AESAN to share their knowledge and to explore each another country from policy to practices and seek cross-border collaboration to solve the problem through TISTR International Conference on Air Pollutions, Perspective, Prediction, Prevention and Control.

 

Speakers & Moderator

Asst. Prof. Dr. Ekbordin Winijkul

School of Environment, Resources, and Development

AIT

Dr. Pratip Vongbandit

Deputy Governor, R&D for Sustainable Development

TISTR

Dr. Chutima Eamchotchawalit

Governor

TISTR

Dr. Preeti Soni

Head, APCTT

ESCAP

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และแนวทางการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพเครื่องจักร

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 10.00 - 12.00 น.
 • MR206, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศเครื่องจักร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายพรชัย จิรโสภณ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นางสาวณัฐฐาน์ เรืองกิตติ์วารี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงการเร่งรัดการจดทะเบียน

เครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สัมมนาหัวข้อ สร้างแต้มต่ออุตสาหกรรมไทยด้วย ESG

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 10.00-12.00 น.
 • MR 209A, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณกิตติมา ถาวรชีพ Tel: (662) 6195500 ต่อ 584 หรือ อีเมล [email protected]

Speakers & Moderator

คุณอุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษาส่วนการจัดการธุรกิจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ ห้องปฏิบัติการกับงานอาชีวอนามัย

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 13.00 - 14.30 น.
 • MR106, 1st. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475 

Speakers & Moderator

อ.ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียติ

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ กฎหมายมลพิษน้ำ การจัดการน้ำเสีย และวิธีแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR207, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

คุณวนิดา ทองช่วย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มมลพิษน้ำ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณปิยะวัชร สุวรรณคำ

วิศวกรชำนาญการ กลุ่มมลพิษน้ำ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ้งแวดล้อมโรงงาน

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ กฎหมายมลพิษอากาศ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR109 EF, 1st. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

รก.ชช.นวพร สงวนหมู่

รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

Measurement for Sustainable Energy

Free Seminar
 • 31 August 2023
 • 13.00 - 16.30 hrs.
 • MR209B

Conducted in English

Organised by:

Introduction: 
The APMP Energy Efficiency Focus Group, in collaboration with the DEC FG Task Force and National Institute of Metrology Thailand, propose a two-day workshop Measurement for Sustainable Energy to be contacted in conjunction with the ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (asew-expo.com), ASEAN’s largest renewable energy technology and energy efficiency exhibition and conference, which is attended by key industry and  government stakeholders. It is also the great opportunity to promote dialogue, cooperation, and/or strategic planning on energy including visit NIMT Energy related Laboratory. 

 

Organised by National Institute of Metrology.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 อีเมล [email protected]

Speakers & Moderator

Dr. Ilya Budovsky

Chair APMP Energy Efficiency Focus Group

National Measurement Institute Australia

Dr.Chi-Wen Liao

Chair

APEC Expert Group on New and Renewable Energy Tech

Dr. Hyung Kew Lee

Head of Electricity and Magnetism Group

Korea Researcher Institute for Standards and Tech.

Dr. Rongrong Cheacharoen

Research Group Leader

Chulalongkorn University, Thailand

Dr. Stefano Lodetti

National Physical Laboratory, UK, Chair

European Metrology Network on Smart Grids

Dr. Kang Woong

Researcher, Center for Thermometry & Fluid Flow

Korea Researcher Institute for Standards and Tech.

Dr.Oijai Ongrai

APMP Energy Efficiency Focus Group

Thermometry and Optical metrology, NIMT

Chaloempon Sricharoen

Vice President

Gunkul Engineering PLC

สัมมนาหัวข้อ Kaizen กับการอนุรักษ์พลังงาน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 13.00-16.00 น.
 • MR 208C, 2nd Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิตตินันท์/ คุณสุบรรณ์ โทร 02-258-0320-5 # 1916,1923 หรืออีเมล [email protected]

Speakers & Moderator

คุณภูรินทร์ คุณมงคล

ผู้เชี่ยวญชาญอุตสาหกรรม

พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 13.30 - 14.00 น.
 • MR111, 1st Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

Speakers & Moderator

คุณบวร สัตยาวุฒิพงศ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิงปฎิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ปี 2566

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 31 August 2023
 • 13.30 - 16.00 น.
 • MR111, 1st Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

Speakers & Moderator

คุณจุฬารัตน์ เรียงสา

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณจิตติยา ชูทอง

กลุ่มวิชาการและการขนส่ง

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Display 1 - 20 of 24 conferences
Display 1 - 19 of 19 conferences

TESTA Annual Symposium ครั้งที่ 3 “Battery for EV: Capturing Opportunities through the Value Chain” “โอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า”

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 08.30-16.10
 • MR 209, 2nd Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

 

จัดโดย สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อดร. พิมพา ลิ้มทองกุล Email: [email protected]  

Speakers & Moderator

Chanin Khaochan

Deputy Secretary General

Thailand Board of Investment

Paramate Hoisungwan

Head of Product Platform Development

Aurn Plus, Co. Ltd.

Prof. Dr. rer.nat., Dirk Uwe Sauer

RWTH Aachen University, Germany

Dr. Huabo Liu

Product Director

Guangzhou Great Power

Jacky Feng Chen

Director, Regional Business & Key Account

Management Asia Pacific BASF Battery Materials

Ajit Shetty

e-Mobility Business Development

BASF Performance Materials

Jay Teo

CEO

Anwha

Mckinsey

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ แนะนำมาตรฐานการตรวจทดสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟของ วสท.

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 09.00 - 10.00 น.
 • MR208 AB, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

ร่วมจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) และการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR210 B, 2nd. Floor

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

คุณไพรัตน์ ศรีชัยนาท

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ แพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการลงทุน

ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย
 • 1 September 2023
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR109EF

บรรยายไทย

Organised by:

จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณลภัสธร โทร: 084-2466261 

Speakers & Moderator

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ดร.ณัฐพล รุ่นประแสง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คุณกมล ตันพิพัฒน์

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.พรพรหม อธีตนันท์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

(เนคเทค-สวทช.)

ดร.เมธินี เหมริด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศจากปล่องระบายโรงงาน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR107, 1st. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

คุณวิชัย ผลวิริยชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณภรภัทร นาคสีราช

นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ กฎหมายการตรวจวัดมลพิษระยะไกล (CEMS, BOD/COD online)

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR111, 1st Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

คุณศิระ จันทร์เฉิด

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณวรสันต์ เหล่าชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัย

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณปัณฑิตา บัวจันทร์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัย

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ แนวทางการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สู่โรงงานและเครือข่ายอุตสาหกรรมต้นแบบเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 09.00 - 16.00 น.
 • MR207, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

คุณอำนาจ เถาเล็ก

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณตฤณ จันทร์สว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2565

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 09.00 - 16.00 น.
 • MR206, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

คุณพงศ์นคร ยางงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมือง

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาหัวข้อ Smart Energy for Smart Community

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 09.00-12.00 น.
 • MR 109 A, 1st Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

Speakers & Moderator

นายชยันต์ ศิริมาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ด้าน policy driver

ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร บุญญาพร ดวงสา

ด้าน Smart Local Social Enterprise

รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ (ผู้ดำเนินรายการ)

ผู้เชี่ยวชาญ

การจัดการพลังงานชุมชนวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร

Smart Energy to Smart Community

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5th Water Forum “Strengthening Water and Environment Management in Asia Pacific through Green Technologies and Partnerships”

 • 1 September 2023
 • 09.00-16.15 hrs.
 • MR 110, 1st Fl.

Conducted in English

Organised by:

For more information, please contact Ms. Theeranan Karnchanachongkon Tel. 02 036 0510 or Email: [email protected]

Speakers & Moderator

Mr. George Butler

International Finance Corporation (IFC)

under World Bank Group

Mr. Piriya Uraiwong

Chief Technical Advisor

United Nations Development Programme Thailand

Asst. Prof. Piyatida Ruangrassamee, Ph.D.

Department of Water Resource Engineering

Chulalongkorn University, Thailand

Mr. Roger Pung

Sales Director,-APAC

Water Technology Product, The Netherlands

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ กฎหมายการประเมินความเสี่ยงฉบับใหม่ พ.ศ.2566

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 10.00 - 11.00 น.
 • MR109 C, 1st Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

คุณสุธี อุประวรรณา

วิศวกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารความปลอดภัย

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 10.00 - 11.30 น.
 • MR210 A, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเสวนา เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อยในการตรวจทดสอบหม้อน้ำ และแนวทางการแก้ไข

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 10.00 - 12.00 น.
 • MR208 AB, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

ร่วมจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล

อ.กรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์

ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์

อ.ศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ กฎหมายมาตรการเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR109 C, 1st Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

คุณขวัญจิรา สุวรรณรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสุตาภัทร หงส์เกิด

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การดำเนินการตามอนุสัญญาบาเซล และการขออนุญาตนำเข้า ส่งออก ของเสียเคมีวัตถุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR210 A, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

คุณจอมขวัญ อาคมานนท์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณนันทิกานต์ ดำเรืองศรี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนา เรื่อง Industry 4.0 Checkup ตรวจสุขภาพโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตอน Sustainable maintenance in action

ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย
 • 1 September 2023
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR109H

บรรยายไทย

Organised by:

จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนัทธ์หทัย ทองนะ (เน) โทร: 093 598 2496 อีเมล: [email protected],

Speakers & Moderator

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ (เนคเทค)

และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง

ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม

EECi สวทช.

ดร.พรพรหม อธีตนันท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

เครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล เนคเทค สวทช.

ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์

วิศวกรอาวุโส ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ

เนคเทค

คุณวรนารถ แสงฉาย

ผู้อำนวยการ

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย (ECCT)

ดร.ณัฐพล ชโยพิทักษ์

นักวิจัย ทีมวิจัยมอเตอร์และการแปลงผันพลังงาน

เนคเทค สวทช

อ.บุญนำ ศรีส้มแก้ว

Senior IOT and Smart Solution Consultant

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC

คุณเดชไชยนันท์ สอนโกษา

วิศวกรฝ่ายขาย

บริษัท ไทย มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิ้ง จำกัด

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานของวิศวกรอำนวยการใช้หม้อน้ำ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 13.30 - 14.30 น.
 • MR208 AB, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

ร่วมจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

นายสายัณห์ ปานซัง

สัมมนาหัวข้อ Zero emissions Charging station for community

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 13.30-16.30 Hrs.
 • MR 109A, 1st. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

จัดโดยสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

Speakers & Moderator

รศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์

ประธานที่ปรึกษา

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร

รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ดร.มนตรี ชาลีเครือ

อดีตนายก อบจ.ชัยภมิและที่ปรึกษา

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

คุณภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร

ส.อบจ.เขต 1

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.ปรีชาศรีประภาคาร (ผู้ดำเนินรายการ)

Smart Energy to Smart Community

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเสวนา เรื่อง การปฏิบัติงานของวิศวกรอำนวยการใช้หม้อน้ำ และปัญหาที่พบบ่อยในการอำนวยการใช้หม้อน้ำ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 1 September 2023
 • 14.30 - 16.00 น.
 • MR208 AB, 2nd. Floor

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

ร่วมจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Speakers & Moderator

รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล

Display 1 - 19 of 19 conferences